روزه ی عاشورا(صوم یوم عاشورا)

روزه ی عاشورا(صوم یوم عاشورا)

هر ساله با رسیدن ماه محرم الحرام و مخصوصا در ایام نزدیک عاشورای حسینی مخالفین مطالبی را تحت عنوان فضیلت روزه ی عاشورا بیان میکنند و  عنوان میکنند که روزه گرفتن در روز عاشورا سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده و...

ادامه مطلب ...