وهابی نوشته است:
👇

بداء به معنای ظهور پس از خفا و یا به معنای پیدایش نظریه‌ای جدید می‌آید، لازمۀ این هر دو معنی این است که قبلاً جهلی وجود داشته باشد و پس از آن معرفتی پدید آید و این امر برای خداوند محال است، اما روافض بداء را به خداوند نسبت می‌دهند.

⬅️در روایتی ریان بن صلت می‌گوید : «از رضا شنیدم که چنین می‌فرمود: خداوند هیچ پیامبری نفرستاده مگر برای تحریم شراب و اثبات بداء برای خداوند»
📚کلینی، اصول کافی ص۴۰📚
 و از ابوعبدالله روایت شده که ایشان فرمود: «خداوند به عبادتی بهتر از بداء پرستیده نشده است»
📚 مرجع سابق، کتاب التوحید ۱/۳۳۱📚👆
ملاحظه کنید وهابی میگوید شیعه جهل را به خدا نسبت میدهد!!!

✅اما پاسخ:

برای اثبات اینکه وهابیون کذاب هستند و شیعه هرگز صفت جهل را به خدا نسبت نمیدهد به ذکر چند حدیث و سخن علمای شیعه اکتفا میکنیم.

⛔️تا دوباره چهره ی زشت وهابیون اشکار شود⛔️

۱⃣روایت اول: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بدأ لله في شيء 👈إلا كان في علمه قبل أن يبدو له👉

📚الكافي ج۱ ص۱۴۸ ح۹

✅ترجمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: 👈برای خداوند بدأيی صورت نگرفت، مگر اینکه آن چیز در علمش بود، قبل از اینکه بدا حاصل شود.👉

۲⃣روايت دوم: عنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن فرقد، عن عمرو بن عثمان الجهني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 👈إن الله لم يبد له من جهل👉

📚الكافي ج۱ ص۱۴۸ ح۱۰

💠ترجمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: 👈برای خدا از روی جهل، بدا صورت نگرفت 👉

📝 تعلیق علامه مجلسی: صحیح 👌

📚مرآة العقول ج۲ ص۱۴۰

۳⃣روايت سوم: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 👈هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله،👉 فقلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: بلى قبل أن يخلق الخلق

📚الكافي ج۱ ص۱۴۸ ح۱۱

✳️ترجمه: منصور بن حازم می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم:👈 آیا امکان دارد خداوند امروز به چیزی علم داشته باشد، درحالیکه دیروز به آن علم نداشته باشد؟ امام فرمودند: نه، هر کس چنین حرفی بزند، خداوند او را ذلیل کند.👉 گفتم: آیا در نظر شما آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که تا روز قیامت رخ خواهد داد در علم خداوند نیست؟ امام فرمود: بله (درعلم خداوند است) قبل از آنکه خلق را بیافریند.

⏺ در این روایات صحیحه، امام صادق علیه بیان میکنند که بدا به معنی ظهور چیزی برای خدا که از روی جهل باشد،نیست.

👇👇👇👇

▶️ أقوال علمای شیعه در نفی این معنا:

۱⃣ شیخ صدوق: “وعندنا: من زعم أن الله تعالى يبدوا له اليوم في شيء لم يعلمه أمس، 👈فهو كافر، والبراءة منه واجبة👉

📚كتاب التوحيد ص۱۳۵ باب العلم

🔰ترجمه: نزد ما (شيعيان) هر كسی که گمان کند برای خداوند امروز در چیزی بدا صورت میگیرد، درحالیکه دیروز آن را نمیدانسته، 👈پس چنین شخصی کافر است و برائت از او واجب👉

۲⃣شیخ مفید: “ولیس هو الإنتقال من عزيمة إلى عزيمة، ولا من تعقب الرأي، تعالى الله عما يقول المبطلون علواً كبيراً”

📚تصحيح الإعتقاد ص۲۰۰

💠ترجمه: (بدأ) برای خدا به معنی انتقال از قصدی به قصدی دیگر و یا برگشت از رای نیست، بسیار بلند مرتبه است خداوند از آنچه که دروغ پردازان می گویند.

۳⃣شيخ طوسى :”فاما من قال بأن الله تعالى لا يعلم بشيء إلا بعد كونه، 👈فقد كفر وخرج عن التوحيد”👉

📚كتاب الغيبة ص۴۳۱

♻️ترجمه : هرکس که معتقد باشد خداوند به چیزی علم ندارد مگر بعد از بوجود آمدن آن، 👈پس چنین شخصی کافر شده و از توحید خارج شده است👉

۴⃣ شيخ مازندرانی:”ومن زعم بخلاف ذلك، واعتقد بأنه بدأ له في شيء اليوم مثلا ولم يعلم به قبله، 👈فهو كافر بالله العظيم، ونحن منه برا”👉

📚شرح أصول كافي ج۴ ص۳۳۲

❇️ ترجمه: هر کس بخلاف این (عقیده ی شیعه) درباره بدا گمان کند، و اعتقاد داشته باشد که مثلا امروز برای خداوند در چیزی بدا حاصل می شود درحالیکه قبل از آن،  بدان علم نداشت.👈پس چنین شخصی کافر به خداوند بزرگ است و ما از او بیزاریم👉

جهت اختصار به ذکر همین اقوال از علمای مطرح شیعه کفایت کردیم. همانطور که مشخص است، علمای شیعه نسبت جهل به خداوند را کفر دانسته و از قائلين به چنین اعتقادی اعلام برائت کرده اند. حال این وهابيون دروغگو از کجا می گوید که شیعه نسبت جهل به خدا میدهد؟!

Print Friendly